Pedikúra

 pedikúra + gel lak            
masáže nohou            
zábaly nohou